Huisreglement

Wanneer u een afspraak maakt bij Vi gaat u akkoord met volgende huisregels & algemene voorwaarden

Te laat komen

Indien u door omstandigheden te laat zal zijn, dient u zo snel mogelijk te verwittigen. Indien nodig wordt je behandeling dan ingekort, dit uit respect voor de volgende klant. Als u meer dan 15 min te laat komt, kan je afspraak verzet worden. Dit wordt dan bekeken als een annulering

Annuleren

Door onvoorziene omstandigheden is het soms nodig om te annuleren. Bij een online afspraak wordt je e-mailadres en gsmnummer gevraagd, hierop zal u steeds 24 uur en 4uur voordien een herinnering ontvangen. Indien u voor de ontvangst van een deze mail annuleert is dit geen enkel probleem. Annulatie via een berichtje wordt niet aanvaard! Annuleert u nadien zijn wij genoodzaakt 50% van het bedrag van de behandeling aan te rekenen. Dit als schadevergoeding voor de verloren tijd in de agenda. Indien u niet komt opdagen zonder verwittiging wordt ook de geplande behandeling volledig gefactureerd. Deze vergoeding wordt betaald na het ontvangen van een factuur met de post, mail of bericht. Wanneer u meerdere keren na elkaar te laat komt of niet komt opdagen, kan een nieuwe afspraak geweigerd worden. Gelieve dus steeds op tijd te annuleren. Een annulatie is niet in orde zonder bevestiging van het salon.

Prijzen

De correcte prijzen staan steeds vermeld op de website en gelden als de officiële prijs. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan zowel contant als met de betaalapp. Niet via Bancontact. 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 1 jaar. Op de dag van uw behandeling is het verplicht uw bon mee te brengen. Vergeet u deze, dan zal het normale tarief worden aangerekend voor de geplande behandeling. Verloren of gestolen cadeaubonnen kunnen niet vergoed worden. Geschenkbonnen zijn niet om te ruilen naar cash geld. 

Garantie

Enkel bij het plaatsen van een set gelnagels of bijwerking, geldt een garantie. De garantie telt 1 week. In deze week wordt er kosteloos gerepareerd.

 

Nadien betaal je €2 per nagel.

 

Deze garantie kan vervallen indien:

 • Er meer dan 3 nagels gebroken/beschadigd zijn.
 • Dit op voorhand wordt meegedeeld door de nagelstyliste
 • Er sjablonen of tips geplaatst worden die langer zijn dan 1/2 van de lengte van de eigen nagel
 • De klant de gelnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio
 • De klant een nagelbijter is.
 • De klant ziek is en/ of medicijnen gebruikt die hierop invloed kunnen hebben.
 • De klant jonger is dan 18 jaar
 • De klant zwanger is
 • De klant zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
 • De klant de gelnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken
 • De klant andere producten dan de door Vi geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels
 • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
 • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet heeft opgevolgd

Beschadiging & diefstal

Vi heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

Aansprakelijkheid

Vi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vi is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Vi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar het instituut. 

 Indien de klant nog geen 16 jaar is, dient er een toestemming geven te worden door de ouders of voogd.

Privacy 

De persoonlijke gegevens die u gevraagd worden bij het maken van een afspraak, worden enkel gebruikt in het online systeem. Als u niet langer gebruikt wenst te maken van onze diensten zal de overgedragen informatie niet langer worden gebruikt. De meeneembaarheid van u gegevens vindt u terug op www.privacy.xxx. U gegevens worden niet doorgegeven aan derde. Gegevens zoals uw e-mailadres kan gebruikt worden voor nieuwsbrieven en informatie. Indien u dit niet langer wenst dient u zich uit te schrijven. 

Algemene Voorwaarden